Våra uppdrag

Vår verksamhet består av att utföra entreprenader inom bygg- och anläggningssektorn genom våra fyra affärsområden.

 

Älvsborgsbron

Arbetet ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen utförs etappvis och trafiken samsas i 5 filer under tiden arbetet pågår…

Jordfallsbron

Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen har utförts etappvis och trafiken har under vissa tider på dygnet styrts av trafikljus…

Verksamhetsområde

Typ av byggnad

Uppdragsfilter 2
Uppdragsfilter checkbox

Fler referensuppdrag?

Kontakta gärna våra regionkontor och dotterbolag för mer information om utförda jobb i din närhet