Våra uppdrag

Vår verksamhet består av att utföra entreprenader inom bygg- och anläggningssektorn genom våra fyra affärsområden.

 

Älvsborgsbron

Arbetet ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen utförs etappvis och trafiken samsas i 5 filer under tiden arbetet pågår…

Jordfallsbron

Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen har utförts etappvis och trafiken har under vissa tider på dygnet styrts av trafikljus…

Verksamhetsområde

Typ av byggnad

Uppdragsfilter checkbox

Fler referensuppdrag?

Kontakta gärna våra regionkontor och dotterbolag för mer information om utförda jobb i din närhet