Vad vi har gjort

Våra kunder utmanar oss ständigt med spännande, utvecklande och innovativa uppdrag. Här visas ett axplock av aktuella och tidigare genomförda uppdrag inom infrastruktur, fastighet, industri och energi.

Fler referensuppdrag?
Under de år som gått sedan DAB startades 1986 har vi genomfört tusentals spännande projekt! Kontakta gärna våra regionkontor och dotterbolag för mer information om utförda jobb i din närhet.

Taktäckning på Färöarna
Taktäckning på Färöarna

Taktäckning på Färöarna

2009 fick DAB ett utmanande uppdrag. Taket på Färöarnas nya gymnastikhall i Torshavn skulle täckas med tätskikt. Det var ett viktigt projekt som inte fick gå fel.

– Det är en komplicerad konstruktion med ett platt tak, berättar Maud Hilduberg projektledare på danska MT Hojgaard. Taket måste vara absolut tätt från början, för det skulle bli väldigt dyrt att göra om det efteråt.

Den nya professionella gymnastikhallen har byggts samman med kortsidan av Torshavns fotbollsstadium för att bilda en sammanhållen byggnad för såväl sport som konserter. För att integrera den nya hallen med den omgivande högre terrängen ligger ingången till byggnaden på taket.

Arbetet var tänkt att göras under sommaren men blev försenat. Alltså fick man lägga tätskikt och takbeläggning under den stormiga hösten och vintern.

– Vi hade stora problem med vädret eftersom det regnade i stort sett varje dag, säger Maud Hilduberg. Killarna från DAB fick kämpa på bra, men de var väldigt duktiga på att hitta lösningar. Trots svårigheterna var de hela tiden fokuserade och höll humöret uppe så det var väldigt trevligt att arbeta med dem.

Idag är den nya byggnaden färdig och såväl arkitekt och byggbolag som publik och användare är mycket nöjda.

– Det var väldigt enkelt att arbeta med DAB konstaterar Maud Hilduberg. Alla var mycket kompetenta och lösningsorienterade från början till slut. Det gjorde att samarbetet flöt bra och att resultatet blev som det skulle.
Emporia
Emporia

Emporia

Beställare: Steen & Ström Sverige AB
Yta: ca 65 000 m²
Utförandetid: Klart juni 2012

Översiktlig information om objektet
Emporia består av tre våningar, fem olika torg, parkeringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning samt en grön park på taket för rekreation och annorlunda upplevelser. Varje våningsplan kommer att ha sin egen stil och totalt ska Emporia erbjuda ett komplett utbud av shopping inom mode, sport, inredning, hälsa och mat. Den 25 oktober 2012 slog det nya köpcentret upp portarna och du kan nu se det helt färdiga resultatet i verkligheten. Bilden ovan är från mars 2012 och är fotograferad av Pierre Mens.

Utförande
Helsvetsad Beta 4000 SA samt 35-50 mm PGJA skyddslager.

• Detaljerad beskrivning av tätskikt
• Primning med Nyflow 20
• Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad
• 35-50 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
• Beläggningen piggvalsas i ramperna
• Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 30 mm Beta H-list
• På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant
Sundsvallsbron
Sundsvallsbron

Sundsvallsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: Det dansk-tyska konsortiet JVS
Utförandetid: 2011-2014

Översiktig information om objektet
Sundsvallsbron, som löper över Sundsvallsfjärden, är Sveriges näst längsta vägbro. Bron kallas även Dubbelkrum och invigdes den 18 december 2014. Bron är 2109 m lång inklusive anslutningar. Antalet brostöd är 12 och den fria höjden ca 33 m. Brons ståldelar är tillverkade i Tyskland och sedan ihopmonterade till större brospann i Polen. Brospannen har därefter fraktats per pråm till Sundsvall.

Läs mer på om byggprojeket på Trafikverkets hemsida.

Utförande
DAB skulle från början montera huvuddelen av primer och tätskikt i Polen samt där efter komplettera ytan när brosegmenten var på plats.
På grund av produktionstekniska skäl ändrades detta till att utföra dessa moment på plats i Sundsvall.

Detaljerad beskrivning av tätskikt
• Beta A-primer har lagts på brosegmentet.
• En matta av Beta SBM (Steel Bridge Membran) har monterats.
• Kombinerat skydds- och bindlager med PGJA samt övrig beläggning har utförts på plats.
Friends Arena
Friends Arena

Friends Arena

Beställare: Arenabolaget i Solna KB
Huvudentreprenör: Peab Sverige AB
Yta: ca 30 000 m²
Utförandetid: 2012/01 – 2012/12

Översiktlig information om objektet
Friends Arena är just nu (2013) Nordens största, mest moderna och flexibla multifunktionella arena. Arenan möter bl a UEFA:s krav för att kunna arrangera Champions league och EM-slutspel. Vid fotbolls-arrangemang med UEFA-status har arenan 50 000 sittplatser och vid större konserter 65 000 åskådare. Intill och runt arenan har man byggt bostäder parkeringshus, hotell mm. På dessa ytor har man lagt tätskikt och skyddslager/beläggning. Hemsida Friends Arena.

Utförande
Helsvetsad Beta 6000 SA samt 30 mm PGJA skyddslager. Dilatationsfogar utförs med fogmatta Migupren.

Detaljerad beskrivning av läggningsarbetet
• Primning med bitumenlösning Nyflow 20
• Polymermodifierad Beta 6000 helsvetsad
• 30 mm PGJA som skyddslager
• Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 6000 SA
• Dilatationsfogar tätas med fogband. Migupren som klarar hetapplicerat tätskikt och har god rörelseförmåga samt bra vidhäftning för Beta 6000 SA.
• I trappor till arenan ca 2700 m² utförs tätskiktet på lika sätt som ovan men skyddslagret byts ut till 10 mm mastis.
• Fogning i beläggning utföres med Beta N2 Fog.
Älvsborgsbron
Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Bl a byte av 1015 lpm kantbalk inklusive nya räcken. Ny skiljebalk 1826 lpm inklusive H4b räcke samt utbyte av övergångskonstruktioner.
Utförandetid: 2016-04-01 – 2016-09-30 samt 2017-04-01 – 2017-09-30.

Översiktlig information om objektet
Arbetet ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen utförs etappvis och trafiken samsas i 5 filer under tiden arbetet pågår. I etapp 1 sommaren 2016 renoverar vi körfältet längst österut. Etapp 2 gäller körfältet längst västerut och görs sommaren 2017. Vid betong- och räckesarbetet använder vi Bridgecare-metoden där vi arbetar från en hängande ställning på bron. Läs mer om underhållsarbetet på Älvsborgsbron på Trafkikverkets hemsida.

I entreprenaden ingår:
• Utbyte av kantbalk på båda tillfartsbroarna
• Byte av kantbalksräcken inklusive hoppskydd
• Ny skiljebalk mellan kör- och GC-bana över hela bron inklusive nytt H4b räcke
• Utbyte av övergångskonstruktioner på gängspannet
• Isolerings- och beläggningsarbeten samt byte av grund- och ytavlopp

Visste du det här om Älvsbron?
Invigdes 8 november 1966. Totalkostnad 150 miljoner, varav 56 miljoner för bron. Varje dag använder ca 80 000 bilister bron. Den totala längden är 900,6 meter. Byggtiden var drygt fyra år. Höjden på pelarna är 107,6 meter Från början var den grå – numer mintgrön Det går åt 36 000 liter färg för att måla om den. Brons konstruktör är Sven Olof Asplund Se filmen från invigningen på svt.se.
Faktakälla: svt.se/nyheter/lokalt/vast (Martin Grill)
Holbaekmotervejen M11
Holbaekmotervejen M11

Holbaekmotervejen M11

Fuktisolering på broarna
Motorvägen, Köpenhamn-Roskilde


2010 började DAB lägga fuktisolering på broarna. Projektet omfattade totalt ca 10 000 m² av typen IVa fuktisolering. Denna består av två lager epoxy primer och två lager svetsade membranmattor. 2011 färdigställde vi Barslunds etapp och under våren 2012 färdigställde vi sista etappen på Pihl’s och NCC’s del av vägprojektet.
Jordfallsbron
Jordfallsbron

Jordfallsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Bl a byte av 303 lpm kantbalk och del av brobana samt utbyte av övergångskonstruktioner
Utförandetid: 2014-03-17 – 2015-06-30

Översiktig information om objektet
Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen har utförts etappvis och trafiken har under vissa tider på dygnet styrts av trafikljus. Trafikpåsläppet gjordes redan före jul 2014, alltså 6 månader före utsatt tid. Detta tack vare att vi använde Bridgecaremetoden. Återstående arbeten under och på utsidan av bron var klara lagom till semestern 2015.

I entreprenaden ingår:
• Renovering av kantbalk inkl. ca. 1000 mm av brobaneplattan, med hjälp av Bridgecare-metoden (se nedan).
• Utbyte av övergångskonstruktioner inklusive isolerings- och beläggningsarbeten
• Byte av brobelysning och kanalisation
• Byte av vägbommar, maskineri samt den ena vägportalen
• Nya räcken på kantbalken samt mellan cykelbana och körbana
Klaffbro
Klaffbro

Klaffbro

I augusti 2011 blev vi klara med denna beläggning på en klaffbro i Malmö där det passerar tusentals bilar och lastbilar varje dag.

Bron har en specialbeläggning, Matacryl, med tjocklek på upp till 10 mm. Beläggningen klarar extremt tuff belastning och böjningar. Beläggningen är vattentät och behåller sin böjning även i minusgrader. Matacryl lämpar sig väl för till exempel gång- och cykelbroar, vägbroar, lastramper, parkeringshus och båtdäck.
Köpmannebro
Köpmannebro

Köpmannebro

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Byte av 344 m kantbalk och räcke samt 1650 m² tätskikt / beläggning
Utförandetid: 2013-03-11 – 2013-10-25

Översiktig information om objektet
Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen av bro och svängspann omfattade förutom blästring / målning av allt stål, även byte av 344 m kantbalk och räcke samt ca 1300 m² tätskikt / beläggning. Formning och gjutning av kantbalk utfördes med vårt nya formsystem Bridgecare. Halva bron stängdes av åt gången under arbetet och trafiken styrdes med trafikljus. Renoveringen utfördes i två etapper, med en etapp på våren och en på hösten 2013.

Detaljerad beskrivning av tätskikt
• Vattenfräsning / blästring av betongytan.
• Primering / försegling av betongfarbanan med Beta A-primer.
• Polymermodifierad bromatta typ Beta 6000 SA, helsvetsad.
• Därefter lades 50 mm PGJA som nytt skydds- och bindlager.
• Försegling av kantbalkar och broändar utfördes med Beta R-epoxi tix.
• Nytt slitlager utfördes med ABS 16.
Läckande garage
Läckande garage

Läckande garage

Snustorrt garage efter 40 års läckage
När Peter Katzman ärvde en fastighet av sin far 2005 hade det redan läckt ned i garaget i ungefär 40 år. Åtskilliga firmor hade varit där under åren och försökt renovera bjälklaget under gården, men ingen hade lyckats. Nu var situationen akut. Det rann in vatten, betongen började lossna och riskerade att falla ned på hyresgästernas bilar.

– Jag fick kontakt med DAB genom Skanska, berättar Peter Katzman, och nu hände det grejer. De kom hit och vände upp och ned på allting. Det var som ett yrväder. Äntligen kom det några som visste vad de gjorde. De bröt upp den gamla betongen, tog bort all förstörd isolering, lade dit nya tätskikt och avslutade med snygg sjösten.

Det blev tätt. När det ursprungliga problemet var löst blev det dags att renovera garaget. DAB bytte de bärande pelarna som blivit förstörda av det långvariga läckaget, drog ny el och målade om så att garaget blev som nytt.

– Jag anlitade DAB till allt, säger Peter Katzman. De fick renovera husets balkonger och hjälpte mig även när jag bytte till fjärrvärme. De visade gång på gång att de kunde sin sak. Alla var enormt engagerade och tog egna initiativ. Det var väldigt skönt för mig. Jag kunde lämna allt i deras händer och lita på att det blev bra gjort.

Idag rekommenderar Peter Katzman gärna DAB till andra fastighetsägare.

– Jag är ju inte ensam. Nästan alla hus byggda på 60-talet har den här typen av problem. Men idag är det snustorrt i husets garage och källare. Det berättar jag gärna för andra som behöver hjälp.
Lossen regleringsdamm
Lossen regleringsdamm

Lossen regleringsdamm

Beställare: Ljusnans Vattenregleringsföretag
Huvudentreprenör: DAB Group AB, huvudansvarig för projektet samt utför samtliga byggarbeten.
Underentreprenör: Kraftverksbyggarna Söderhamn, som utför samtliga mark- och bergarbeten
Utförandetid: 2013-2016

Översiktlig information om objektet
Lossen regleringsdamm byggdes 1952-1962 och är uppförd vid utloppet av sjön Lossen i Ljusnan. Här ska vi göra dammsäkerhetshöjande åtgärder som bl.a innehåller ett nytt utskov.

Utförande
• Nytt utskov i betong med kapacitet 610 m³/sek. Utskovet förses med 2 st 13 m breda segmentluckor. Betongmängd 3000 m³ till utskovet.
• Tillopps- och utloppskanal med totallängd av 550 meter. Utloppskanalen från utskov består av en 130 m lång betongkanal, betongmängd ca 3 000 m³, som sen övergår till en bergkanal. Jordschakt 760 000 m³ och bergschakt 60 000 m³.
• En ny vägbro i betong byggs över bergkanalen.
• Förstärkning av dammens nedströmsslänt med tillhörande stödbank. 42 000 m³ stenfyllning, 18 000 m³ grovfilter och 20 000 m³ finfilter.
• Förstärkning av befintligt erosionsskydd på övre delen av fyllnings­dammens upp­strömsslänt på en sträcka av 400 m.
• En 180 m lång pir med krönbredd på ca 10 m vid Rörhåns södra strand.
• Utläggning av massor från berg- och jordschakten till damm­tå­för­stärk­ning och piren i Rörhån.
Tätskikt på kulturbyggnader
Tätskikt på kulturbyggnader

Tätskikt på kulturbyggnader

Tjolöholms Slott, Kungsbacka
Balkonger och altaner isolerade med system gjutasfalt 1x20mm.
tjolaholm

Hagabadet, Göteborg
Vinterträdgården isolerad med 2x10 mm asfaltmastix.
tjolaholm

Stadsteatern, Göteborg
Varuintaget till Stadsteatern är isolerat med System B2A..
tjolaholm

Ostindiska kompaniet, Göteborg
Balkonger och terrass isolerade med 1x20 mm gjutasfalt.
tjolaholm

Konstmuseet, Göteborg
Trappan över nya huvudentrén, vilken samtidigt utgör taket ovanför Hasselblad Center, är isolerad med System B2B.
tjolaholm

Börshuset, Göteborg
Beläggning av balkonger med gjutasfalt 1x20 mm.
tjolaholm

Sjöfartsmuseet, Göteborg
System B2A vid utkiksplats (Beta 6000 SA +20 mm gjutasfalt).
tjolaholm

Borgholm slottsruin, Öland
Isolerad med system gjutasfalt 2x10 mm för att stoppa urlakning och förfall.
tjolaholm

Vinga fyr, Göteborg
Fyrtornet runt prisman är isolerad med Map Pro ljusgrå.
tjolaholm

Stadshuset, Stockholm
Isolering vid entré med system B2A.
tjolaholm

Riksdagshuset, Stockholm
Tätskikt med system gjutasfalt 2x10 mm asfaltmastix.
tjolaholm
Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)
Projektbolag: Swedish Hospital Partners AB
Huvudentreprenör: Skanska Healthcare AB
Utförandetid: 2012 – 2016

Översiktlig information om objektet
Projektering och uppförande av sjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) omfattar 700 vårdplatser, 100 patientbesökssängar, forsknings­labora­torier och servicebyggnader för 6000 anställda och 1000 forskare samt studenter.

Projektet genomförs i form av ett offentligt finansieringsiniativ varvid SLL har ingått ett avtal (”projektavtal”) med projektbolaget för konstruktion och byggnation samt drift och underhåll av sjukhuset. Projektbolaget har sedan utsett beställaren (via huvudavtalet) att verkställa utformningen och uppförandet av sjukhuset NKS (huvudentreprenaden).
Se filmer på Nya Karolinska Solnas hemsida.

Utförande
Inom sjukhusområdet uppförs ett p-däck i fyra plan där DAB har blivit anlitade att lägga tätskikt och beläggning i ramper och parkeringsytor.

Vid ett speciellt område där man behöver ”tätt bygge” har vi utfört ett kraftfullt tätskikt av Asfaltmastix som är okomplicerat att riva/demontera och dessutom till största delen är återvinningsbart.

Detaljerad beskrivning av tätskikt
• Primering med Beta M-primer
• Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
• Beläggningen piggvalsas i ramperna
• Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 40 mm Beta H-list
• På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant
• Dilatationsfogar inom p-däcket utförs med fogbrygga typ Migua
Ölandsbron
Ölandsbron

Ölandsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: NCC
Längd: 7825 lpm
Utförandetid: 2009 – 2011

Utförande
Bortbilning av inre del av kantbalk, ny pågjutning inklusive integrerat katodiskt skydd. Rivning av asfalt och tätskikt ca 450 mm in i brobana från kantbalk ner till konstruktionsbetong. (NCC)

Sprutapplicerat tätskiktsmembran 4 mm typ Matacryl Machine (Metylmetaakrylat, MMA) applicerat i två lager (2 + 2 mm) ca 450 mm in i brobana (överlappar befintlig Mastix) samt ca 60 mm upp på kantbalk. (DAB)

Detaljerad beskrivning av tätskikt
• Sandblästring av yta
• Primning med Matacryl Primer
• Spackling av ojämnheter och svackor med Matacryl WL samt DAB-mix (blandning av filler och kvarts)
• 1:a lager: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine
• Frånfallskil från kantbalk ut mot brobana med Matacryl WL Samt DAB-mix
• 2:a lager: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine. Membranet sandas upp med kvarts för att det skall bli en bättre vidhäftning mellan akrylatet och ovanpåliggande vägmassa.
• DAB har även utfört fogning med N2 Fog efter att beläggningen utförts.
Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsgarage

Beställare: Gårdstensbostäder
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Yta: Ca 6000 m²
Entreprenad: Reparation av P-hus Gårdstens Centrum
Utförandetid: 2013-2016

Översiktlig information om objektet
Problemet i parkeringshuset är i första hand kraftigt förhöjda kloridvärden i kombination med fukt och ojämn betongkvalitet. Skadorna består främst av korroderade armeringsjärn samt härav spjälkad betong. Det finns också kraftiga skador på pelare och väggar.

Utförande
Entreprenaden omfattar rivning, bland boende och pågående affärsverksamhet i ovanliggande butiker samt nygjutning av 2 st parkeringsplan under Gårdstens centrum. Utöver gjutning görs nya tätskikt/beläggningar, nya avvattningssystem, reparation av pelare och väggar samt ny belysning.
Parkeringhus, Borås
Parkeringhus

Parkeringshus, Borås

Beställare: AB Bostäder i Borås
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Reparation av 4 parkeringshus
Utförandetid: 2010 – 2013

Översiktlig information om objektet
Entreprenaderna omfattade betongreparation, tätskiktsarbete, avfärgning och målning av totalt 4 parkeringshus. Skadorna utgjordes i första hand av korroderad armering i bjälklag, balkar och i de nedre delarna av pelarna. Det förekom även frostskador i betongsargerna. Utöver denna genomgripande renovering monterades även nya fasadpartier i perforerad täckplåtar. Dessa monterades på nya smidespelare. För att skapa en öppen planlösning inne i p-däcken, och därmed få bort de tidigare mellanliggande väggarna, monterades även ett nytt centralt passersystem i form av portar och dörrar i några av parkeringshusen

Detaljerad beskrivning av tätskiktet
• Blästring, primning med Nyflow 20
• Polymermodifierad Beta 4000, helsvetsad
• 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
• Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 30 mm Beta H-list som täckts med plåt
Porslinsfabriken
Porslinsfabriken

Porslinsfabriken

I den gamla Porslinsfabriken i Göteborg, numera bostadsrätter, har vi i juni 2012 för PEABs räkning utfört ett tätskikt på innergården på totalt 5000 m². Tätskiktet är gjort enligt system B2B, dvs helsvetsad Beta-matta plus 10 mm mastix.

Provtryckning av det färdiga tätskiktet gjordes med hjälp av 2 dm vatten ovanpå det lagda tätskiktet, vilket framgår av bilden.