Totalåtagande

Från projektering till färdig entreprenad. Vi är med dig hela vägen.

Väljer du DAB som helhetsleverantör kommer vår samlade kompetens till sin fulla rätt. Oavsett om du anlitar oss för en nybyggnation eller en renovering kan vi då tillsammans med dig och våra underleverantörer anpassa varje arbetsmoment till omständigheterna på plats. På så sätt hittar vi hållbara lösningar som skapar mervärden och trygghet för alla våra kunder inom infrastruktur, fastighet och industri. 

Som helhetsleverantör tar vi ansvar från analys till slutresultat. Det spelar ingen roll om vi arbetar med tätning av ett industritak, renovering av en bro, reparation av ett parkeringsdäck eller byggnation av en tunnel – våra metoder och material kan anpassas till varje situation.

En innovativ partner
Under våra år av engagemang i renovering och reparation av broar och parkeringsanläggningar har vi utvecklat nya metoder som idag har blivit standard och ingår i Trafikverkets normer. Genom vårt arbete har vi utvecklat unik spetskompetens som gör att vi ofta anlitas av andra entreprenörer för att utföra särskilt komplicerade moment.

Vad vi gör – Totalåtagande