Objektbesiktning

Vår kunskap till din tjänst.

Vår kompetens och erfarenhet gör oss till en ofta använd remissinstans för myndigheter i vår bransch. Denna kunskap erbjuder vi också våra kunder.

Kontakta oss för besiktning, analys och rådgivning inför byggnation, renovering och reparationer. Vi hjälper dig med bedömning av skador orsakade av slitage, föroreningar, vatten och vibrationer. Genom att använda oss som konsulter kan du vara säker på att hitta rätt lösning för just ditt projekt.

Vi besiktigar stort som smått. Några exempel:
• Parkeringshus
• Balkonger
• Broar
• Dammar
• Industrigolv
• Kajer
• Stödmurar
• Våtutrymmen

Vad vi gör – Objektbesiktning