Injektering

Där det passar bäst.

Överallt stöter man på vatten som rinner in eller fuktar igenom väggar, golv och tak via sprickor och otäta fogar. Armering rostar, betong vittrar sönder och konstruktionen tål inte längre den belastning som den en gång var gjord för. Lösningen kan heta injektering, vilket betyder att man tätar konstruktionen genom att pumpa in material i sprickor och fogar. Därmed ökar konstruktionens livslängd.

Lämpar sig väl för till exempel:
• Betongväggar
• Vattentorn
• Källarväggar
• Balkonger
• Broar
• Armerade betongkonstruktioner, t ex kraftverksdammar

9