Härdplastarbeten

Snabba, flexibla tätskikt och beläggningar.

Härdplastarbeten
Genom att försegla en yta med härdplast / termoplast kan du öka dess livslängd och undvika framtida läckage och onödiga reparationer i betongkonstruktioner. Utöver våra unika tätskiktssystem och gjutasfaltbeläggningar erbjuder vi även plastbeläggningar som hjälper dig inte bara att skydda din investering utan även att sätta färg på ytan.
När man arbetar med härdplaster måste man tänka på att man inte har fukt i underlaget samt att ljusa ytor kräver mer städning och underhåll än asfalten eller betongens grå färg.

 

7

Beläggning/tätskikt för t ex broar
Matacryl är ett beläggnings- och tätskiktsmembran avsett för applicering på såväl betong, stål som träkonstruktioner. (Se TV AMA Anläggning 09 rev 2.) Produkten är baserad på en snabbhärdande akrylharts som skapar en stark, fogfri och flexibel ytbeläggning. Med en tjocklek på upp till 10 mm är det en specialbeläggning som klarar extremt tuffa belastningar och böjningar. Beläggningen är vattentät och behåller sin elasticitet även i minusgrader.  Den appliceras manuellt eller med specialspruta. En hög kvalitet kombineras med en snabb och smidig installation.

Lämpar sig väl för till exempel:
• Järnvägsbroar
• Gång- och cykelbroar
• Vägbroar
• Lastkajer / ramper
• Fartygsdäck

Beläggningar för t ex P-hus
Under senare år har många ägare till parkeringshus valt att skapa en ljusare miljö genom att behandla ytan med någon form av härdplast. Vi har valt att använda en typ av beläggning som inte bara ur slitage- och livslängdssynpunkt utan även ur miljö/arbetsmiljösynpunkt, är ett bra alternativ.

Materialet vi vanligtvis använder är en metylmetacrylat som både fäster bra i underlaget (gjutasfalt, betong) och härdar snabbt för att kunna släppa på trafik så fort som möjligt. Det är ett perfekt material att använda när man till exempel reparerar och underhåller infarter nattetid eller under lågtrafik, eftersom man kan trafikera det efter någon timme.

Lämpar sig väl för till exempel:
• P-hus
• Balkonger
• Loftgångar

Golvbeläggningar / Industrigolv plast
Passar framförallt inom verksamheter med högt golvslitage samt industrier med specifika krav som syrabeständighet mm. Kan även med fördel användas vid renovering av gamla golv. Resultatet blir slitstarka, dammfria och färgglada golv som ökar livslängden och lättar upp stämningen i såväl tvättstugor och garage som källare. Snyggt och lättstädat!

Vi anpassar självklart materialet efter kundens behov, men jobbar oftast med Matacryl som är ett beläggnings- och tätskiktsmembran avsett för applicering på såväl betong, stål som träkonstruktioner. (Se TV AMA Anläggning 09 rev 2.) Produkten är baserad på en snabbhärdande akrylharts som skapar en stark, fogfri och flexibel ytbeläggning. Med en tjocklek på upp till 10 mm är det en specialbeläggning som klarar extremt tuffa belastningar och böjningar. Beläggningen är vattentät och behåller sin elasticitet även i minusgrader.  Den appliceras manuellt eller med specialspruta. En hög kvalitet kombineras med en snabb och smidig installation.

Lämpar sig väl för till exempel:
• Industrigolv
• Lagergolv
• Lastkajer / ramper
• Tvättstugor
• Storkök
• Källargångar
• Butikslokaler
• Garage
• Injekteringar

Injektering
Överallt stöter man på vatten som rinner in eller fuktar igenom väggar, golv och tak via sprickor och otäta fogar. Armering rostar, betong vittrar sönder och konstruktionen tål inte längre den belastning som den en gång var gjord för. Lösningen kan heta injektering, vilket betyder att man tätar konstruktionen genom att pumpa in material i sprickor och fogar. Därmed ökar konstruktionens livslängd.

Lämpar sig väl för till exempel:
• Betongväggar
• Vattentorn
• Källarväggar
• Balkonger
• Broar
• Armerade betongkonstruktioner, t ex kraftverksdammar