Golvbeläggning

Daboleum SF, det syrabeständiga alternativet och vårt mest omtyckta golv.

Gjutasfalt Daboleum
Passar framförallt inom verksamheter med högt golvslitage samt industrier med specifika krav som syrabeständighet med mera. Det är slitstarka, dammfria och ljuddämpande golv där livslängder på upp till 30 år inte är ovanliga. Asfaltsgolvens ursprungsfärg är mörkgrå men kan ytfärgas i valfri kulör.

Många gånger kan också snabbheten att montera golven vara avgörande när man gör sitt golvval. Dagsproduktionen ligger på ca 300-400 m² och golvet kan tas i bruk efter endast 2-3 timmar. Det betyder att man kan lägga in sitt nya golv under pågående produktion eller på kvällar och helger.

Exempel på anvädningdområden:
• Renovering av gamla ytbeläggningar, t ex i p-hus och garagae
• Truckgångar
• Lagerutrymmen
• Monteringshallar
• Kallager
• Lastkajer
• Djurstallar
• Eloxeringsanläggingar
• Tvätterier

Syrabeständigt golv, Åby travbana.
Syrabeständigt golv, Åby travbana.

Härdplastgolv
Beläggnings/tätskiktsmembran avsett för applicering på såväl betong, stål som träkonstruktioner. Produkterna är baserade på en snabbhärdande akrylharts som skapar en stark, fogfri och flexibel ytbeläggning. Matacryl kan appliceras manuellt eller med specialspruta.

Övriga golv
Vi lägger även:
• Undergolv vid fukt i bottenplatta
• Ljuddämpande undergolv (stegljud)
• Släta golv för luftkuddetransporter

Våra golv klarar höga krav
• Tidsbesparande – ca 300 m² färdiglagt golv/dag.
• Kan tas i bruk efter ca 3 timmar.
• Slitstarka och skonsamma för truckar och luftkuddetransportörer.
• Beständiga mot syror och baser.
• Lättstädade – helt porfri yta. Dammfria.
• Halksäkra – behagliga att gå och stå på.
• Stötupptagande.
• Ljud- och bullderdämpande.
• Rörliga – tar upp mindre rörelser i underlaget.

golvbelaggning