Tätskikts-produkter

De flesta av våra tätskikts- och beläggningsprodukter är baserade på asfalt (bitumen). För att på bästa sätt möta olika behov och krav så har vi också utvecklat material och system med härdplaster och termoplaster.

Är du intresserad av att köpa produkter eller tjänster kontakta info@dabgroup.se.

 Tätskikts-produkter

De flesta av våra tätskikts- och beläggningsprodukter är baserade på asfalt (bitumen). För att på bästa sätt möta olika behov och krav så har vi också utvecklat material och system med härdplaster och termoplaster.

Är du intresserad av att köpa produkter eller tjänster kontakta info@dabgroup.se.

Tätskiktsprodukter

Asfaltmastix PMB

Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 EG-intyg (DAB Greenline)
 Byggvarubedömningen (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)

 

Beta 4000 SA

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser m.m. Används i kombination med gjutasfalt. Produkten är CE-märkt enligt EN 13969.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Produktinformation från produktpärm (DAB Greenline)
 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Beta 6000 SA 

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av broar, parkeringsdäck, terrasser m.m. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14695.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Produktinformation från Produktpärm (DAB Greenline)
 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Verifikat (DAB Greenline)
 Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

 

Beta A-primer 

En härdplast avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Säkerhetsdatablad
 Verifikat
 Byggvarubedömning
 Byggvarudeklaration

Beta B-primer 

En snabbtorkande bitumenprimer godkänd ihop med Beta 6000 SA. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Produktinformation från produktpärm
 Produktdatablad
 Säkerhetsdatablad
 Verifikat
 Byggvarubedömning

 

Beta E-primer 

En epoxi avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Säkerhetsdatablad komp. A
 Säkerhetsdatablad komp. B
 Verifikat

Beta M-primer

En bitumen/gummibaserad primer med höga elastiska egenskaper. Beta M-Primer är avsedd att användas som primer under Beta 4000 SA eller Beta 6000 SA, för att förbättra vidhäftning mellan underlag och membran.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

Produktinformation (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Säkerhetsblad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömning (DAB Greenline)

 

Beta H-list

Polymermodifierad bitumenlist för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare m.m i parkeringshus.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

Produktdatablad (DAB Greenline)
Säkerhetsblad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömning (DAB Greenline)

 

Beta N2-fog

En högelastisk SBS modifierad bitumenfogmassa avsedd för fogar på flygfält, broar samt rörelsefogar på p-däck m.m. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14188-1 typ N2.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

Produktinformation från produktpärm (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Prestandadeklaration (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Verifikat (DAB Greenline)
Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Beta R-epoxi tix

En pigmenterad tixotrop epoxi avsedd för försegling av tätskikt och gjutskarvar m.m. Uppfyller Trafikverkets krav.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Produktinformation från produktpärm
 Säkerhetsdatablad komp. A
 Säkerhetsdatablad komp. B
 Verifikat
 Byggvarubedömning komp A.
 Byggvarubedömning komp B.

Beta R-epoxiprimer för stål

En epoxi avsedd för försegling av stålytor före isolering med Beta SBM. Uppfyller Trafikverkets krav.

 Säkerhetsdatablad BETA R-primer S komp A
 Säkerhetsdatablad BETA R-primer S komp B
 Verifikat

 

Beta SBM – Steel Bridge Membrane

Vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av stålbroar. Godkänd enligt Bronorm.

 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)

Beta-spackel

Används tillsammans med våra isoleringsmattor för att snabbt avjämna mindre ojämnheter i underlaget.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Produktinformation från Produktpärm (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

 

PGJA / Daboleum

Varmblandad gjutasfaltmassa avsedd som vattentätt skydds-, bind- och slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Används med fördel i kombination med isoleringsmatta (system B2A). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 EG-intyg (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Daboleum Colour

Varmblandad genomfärgad gjutasfaltmassa tillverkad på transparant bitumen. Används som vattentätt slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Kombineras med tätskikt på betongkonstruktioner.

Kan fås i olika kulörer.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)