Tätskiktsprodukter

De flesta av våra tätskikts- och beläggningsprodukter är baserade på asfalt (bitumen). För att på bästa sätt möta olika behov och krav så har vi också utvecklat material och system med härdplaster och termoplaster.

DAB Greenline är vårt miljövänliga produktalternativ och info-bladen vid dessa produkter nedan är markerade med en grön ikon. Läs mer om DAB Greenline här.

Är du intresserad av att köpa produkter eller tjänster kontakta info@dabgroup.se.

Tätskikts-
produkter

De flesta av våra tätskikts- och beläggningsprodukter är baserade på asfalt (bitumen). För att på bästa sätt möta olika behov och krav så har vi också utvecklat material och system med härdplaster och termoplaster.

DAB Greenline är vårt miljövänliga produktalternativ och info-bladen vid dessa produkter nedan är markerade med en grön ikon. Läs mer om DAB Greenline här.

Är du intresserad av att köpa produkter eller tjänster kontakta info@dabgroup.se.

Asfaltmastix PMB
Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
EG-intyg (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta 4000 SA
Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser mm. Används i kombination med gjutasfalt. Produkten är CE-märkt enligt EN 13969.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från produktpärm (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Prestandadeklaration (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta 6000 SA
Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av broar, parkeringsdäck, terrasser, mm. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14695.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från Produktpärm (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Prestandadeklaration (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Verifikat (DAB Greenline)
Angående Verifikat (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta A-primer
En härdplast avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Säkerhetsdatablad
Verifikat
Byggvarubedömningen

Beta B-primer
En snabbtorkande bitumenprimer godkänd ihop med Beta 6000 SA.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från produktpärm
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad
Verifikat
Byggvarubedömningen

Beta E-primer
En epoxi avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Säkerhetsdatablad komp. A
Säkerhetsdatablad komp. B
Verifikat

Beta M-primer
En bitumen/gummibaserad primer med höga elastiska egenskaper. Beta M-Primer är avsedd att användas som primer under Beta 4000 SA eller Beta 6000 SA, för att förbättra vidhäftning mellan underlag och membran.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline

Beta H-list
Polymermodifierad bitumenlist för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare mm i parkeringshus.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktdatablad (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta N2-fog
En högelastisk SBS modifierad bitumenfogmassa avsedd för fogar på flygfält, broar samt rörelsefogar på p-däck mm. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14188-1 typ N2.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från produktpärm (DAB Greenline)
Produktdatablad (DAB Greenline)
Prestandadeklaration (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Verifikat (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta R-epoxiprimer för stål
En epoxi avsedd för försegling av stålytor före isolering med Beta SBM. Uppfyller Trafikverkets krav.

Säkerhetsdatablad BETA R-primer S komp. A
Säkerhetsdatablad BETA R-primer S komp. B
Verifikat

Beta R-epoxi tix
En pigmenterad tixotrop epoxi avsedd för försegling av tätskikt och gjutskarvar mm. Uppfyller Trafikverkets krav.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från produktpärm
Säkerhetsdatablad komp. A
Säkerhetsdatablad komp. B
Verifikat

Beta SBM – Steel Bridge Membrane
Vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av stålbroar. Godkänd enligt Bronorm.

Prestandadeklaration (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)

Beta-spackel
Används tillsammans med våra isoleringsmattor för att snabbt avjämna mindre ojämnheter i underlaget.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Produktinformation från Produktpärm (DAB Greenline)
Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

PGJA / Daboleum
Varmblandad gjutasfaltmassa avsedd som vattentätt skydds-, bind- och slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Används med fördel i kombination med isoleringsmatta (system B2A). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
EG-intyg (DAB Greenline)