Ölandsbron

Ölandsbron

Ölandsbron Beställare: Trafikverket Huvudentreprenör: NCC Huvudsakligt uppdrag: Sprutapplicering av tätskiktsmembran Utförandetid: 2009 – 2011 Objektsbeskrivning DAB sprutapplicerade tätskiktsmembran på Ölandsbron. Brons totala längd är 7825 lpm. Utförande och lösning...
Klaffbro

Klaffbro

Klaffbro Beställare: ? Huvudentreprenör:? Huvudsakligt uppdrag: Beläggningsarbete på klaffbro. Utförandetid: – 2011 Objektsbeskrivning Projektet bestod av ett beläggningsarbete för att bron skulle klara trafik av tusentals bilar varje dag.  Utförande och lösning...
Holbaekmotervejen M11

Holbaekmotervejen M11

Holbaekmotervejen M11  Beställare: ? Huvudentreprenör: Pihl’s och NCC Huvudsakligt uppdrag: Fuktisolering av broarna Utförandetid: 2010-2012  Objektsbeskrivning Fuktisolering på broarna på motorvägen Köpenhamn-Roskilde. Projektet omfattade totalt ca 10 000 m² av typen...
Sundsvallsbron

Sundsvallsbron

Sundsvallsbron Beställare: Trafikverket Huvudentreprenör: Det dansk-tyska konsortiet JVS Huvudsakligt uppdrag: Montering av primer och tätskikt Utförandetid: 2011-2014 Objektsbeskrivning Montering av primer och tätskikt på brosegment. Utförande och lösning Brons...
Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna Beställare: Stockholms läns landsting (SLL) Huvudentreprenör: Skanska Healthcare ABHuvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus Utförandetid: 2012 – 2016 Objektsbeskrivning Vid uppförandet av Nya Karolinska Solna byggdes även ett...