Älvsborgsbron – Etapp 3, 4 och 5

Älvsborgsbron – Etapp 3, 4 och 5

ÄLVSBORGSBRON – ETAPP 3, 4 OCH 5 Beställare: TrafikverketHuvudentreprenör: DAB UtförandeentreprenadUtförandetid: 2019, 2020 och 2021 UppdragProjektet avsåg utförande av omfattande underhåll på Älvsborgsbron i Göteborg. Arbetena utfördes i 3 etapper/huvuddelar...
Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna Beställare: Stockholms läns landsting (SLL) Huvudentreprenör: Skanska Healthcare ABHuvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus Utförandetid: 2012 – 2016 Objektsbeskrivning Vid uppförandet av Nya Karolinska Solna byggdes även ett...
Friends Arena

Friends Arena

Friends Arena Beställare: Arenabolaget i Solna KB Huvudentreprenör: Peab Sverige AB Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning av fastigheter tillhörande arenan Utförandetid: 2012/01 – 2012/12 Objektsbeskrivning Intill och runt om arenan har man byggt bostäder,...
Älvsborgsbron – Nytt Hoppräcke LS4 Hängspann

Älvsborgsbron – Nytt Hoppräcke LS4 Hängspann

ÄLVSBORGSBRON – NYTT HOPPRÄCKE LS4 HÄNGSPÄNN Beställare: TrafikverketHuvudentreprenör: DAB Group ABUtförandetid: 2018-03 – 2018-11 ProjektbeskrivningProjektet avsåg utbyte av hoppräcke på hängspannet totalt 840 lpm samt förstärkning av underliggande...
Sundsvallsbron

Sundsvallsbron

Sundsvallsbron Beställare: Trafikverket Huvudentreprenör: Det dansk-tyska konsortiet JVS Huvudsakligt uppdrag: Montering av primer och tätskikt Utförandetid: 2011-2014 Objektsbeskrivning Montering av primer och tätskikt på brosegment. Utförande och lösning Brons...