Lossen regleringsdamm

Lossen regleringsdamm

Lossen regleringsdamm Beställare: Ljusnans Vattenregleringsföretag Huvudentreprenör: DAB Group AB Huvudsakligt uppdrag: Dammsäkerhetshöjande åtgärder Utförandetid: 2013-2016 Objektsbeskrivning Lossen regleringsdamm byggdes 1952-1962 och är uppförd vid utloppet av sjön...
Köpmannebro

Köpmannebro

Köpmannebro Beställare: Trafikverket Huvudentreprenör: DAB Group AB Huvudsakligt uppdrag: Byte av 344 meter kantbalk och räcke, samt 1650 m² tätskikt/beläggning Utförandetid: 2013-03-11 – 2013-10-25 Objektsbeskrivning Renovering av bro och svängspann, bristande...
Jordfallsbron

Jordfallsbron

JORDFALLSBRON Beställare: TrafikverketHuvudentreprenör: DAB Group ABUtförare entreprenad: Bl a byte av 303 lpm kantbalk och del av brobana samt utbyte av övergångskonstruktionerUtförandetid: 2014-03-17 – 2015-06-30  Översiktig information om objektet Arbetet ingick i...
Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

ÄLVSBORGSBRON Beställare: TrafikverketHuvudentreprenör: DAB Group ABUtförare entreprenad: Bl a byte av 1015 lpm kantbalk inklusive nya räcken. Ny skiljebalk 1826 lpm inklusive H4b räcke samt utbyte av övergångskonstruktioner.Utförandetid: 2016-04-01 – 2016-09-30 samt...