Jordfallsbron

Jordfallsbron

JORDFALLSBRON Beställare: TrafikverketHuvudentreprenör: DAB Group ABUtförare entreprenad: Bl a byte av 303 lpm kantbalk och del av brobana samt utbyte av övergångskonstruktionerUtförandetid: 2014-03-17 – 2015-06-30  Översiktig information om objektet Arbetet ingick i...
Lossen regleringsdamm

Lossen regleringsdamm

Lossen regleringsdamm Beställare: Ljusnans Vattenregleringsföretag Huvudentreprenör: DAB Group AB Huvudsakligt uppdrag: Dammsäkerhetshöjande åtgärder Utförandetid: 2013-2016 Objektsbeskrivning Lossen regleringsdamm byggdes 1952-1962 och är uppförd vid utloppet av sjön...