Svinesundsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: Alucrom AB
Huvudsakligt uppdrag: Byte av tätskikt och beläggning längs kantbalk.
Utförandetid: 2019 – 2022
Uppdrag
I huvudsak innefattade projektet att byta ut korrosionsskydd, samt att byta ut LED-ljus och elektronik. Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd.
Projektbeskrivning
Renoveringen utfördes i fyra etapper mellan 2019 och 2022. Under tiden arbetet pågick fick trafiken samsas i fyra filer.

Första etappen pågick under hösten 2019 då kantbalk (k1) mot Norge renoverades. Höstvädret skapade utmaningar som gjorde det svårt att klara tidsplanen, men med stort engagemang från medarbetare och kollegor på projektet lyckades vi! Sommaren därefter genomfördes andra etappen som avsåg kantbalk (k2) mot Norge.

Under sommaren 2021 renoverades andra bron mot Sverige, vilket var den tredje etappen. Den fjärde och sista etappen gjordes under sommaren 2022. Denna innefattade utbyte av tätskikt och beläggning, 700 lpm längs kantbalk (fyra stycken) på båda broarna.


”Samarbetet på Svinesundsbron har fungerat utan problem. Ledningen och arbetsledare på plats upplevdes som mycket kompetenta och lösningsorienterade. Det är smidigt att arbeta med DAB och jag samarbetar mer än gärna med dessa på framtida projekt!”
– Mikael Trollgaard, Projektedare Alucrom AB

Hitta ditt närmaste kontor