Sundsvallsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: Det dansk-tyska konsortiet JVS
Huvudsakligt uppdrag: Montering av primer och tätskikt
Utförandetid: 2011-2014
Uppdrag
Montering av primer och tätskikt på brosegment.
Projektbeskrivning
Brons ståldelar tillverkades i Tyskland för att därefter monteras ihop till större brospann i Polen. Brospannen fraktades därefter per pråm till Sundsvall. Där började arbetet för DAB och man monterade primer och tätskikt på brosegmentet.
  • På brosegmentet la man Beta A-primer
  • En matta av Beta SBM (Steel Bridge Membran) monterades
  • Kombinerat skydds- och bindlager med PGJA samt övrig beläggning utfördes på plats
Visste du...
Visste du det här om Sundsvallsbron? Sundsvallsbron, som löper över Sundsvallsfjärden, är Sveriges näst längsta vägbro. Bron kallas även Dubbelkrum och invigdes den 18 december 2014. Bron är 2109 m lång, inklusive anslutningar. Antalet brostöd är 12 stycken och den fria höjden ca 33 m.

Hitta ditt närmaste kontor