Sundsvallsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: Det dansk-tyska konsortiet JVS

Huvudsakligt uppdrag: Montering av primer och tätskikt
Utförandetid: 2011-2014

Objektsbeskrivning
Montering av primer och tätskikt på brosegment.

Utförande och lösning

Brons ståldelar tillverkades i Tyskland för att därefter monteras ihop till större brospann i Polen. Brospannen fraktades därefter per pråm till Sundsvall. Där började arbetet för DAB och man monterade primer och tätskikt på brosegmentet.

  • På brosegmentet la man Beta A-primer
  • En matta av Beta SBM (Steel Bridge Membran) monterades
  • Kombinerat skydds- och bindlager med PGJA samt övrig beläggning utfördes på plats

Visste du det här om Sundsvallsbron?
Sundsvallsbron, som löper över Sundsvallsfjärden, är Sveriges näst längsta vägbro. Bron kallas även Dubbelkrum och invigdes den 18 december 2014. Bron är 2109 meter lång, inklusive anslutningar. Antalet brostöd är 12 stycken och den fria höjden ca 33 m.

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER