Slussen, Stockholm

Beställare: Stockholms stad
Huvudentreprenör: Skanska Slussen Construction AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt på bland annat broar, stödmurar, fundament och upplagen för överdäckning
Utförandetid: 2016 – 2027, enligt beräkningar
Uppdrag
Efter mer än 80 års slitage är Slussen i behov av att rivas och byggas upp från grunden. I detta har Skanska tilldelats uppdrag att bland annat bygga nya slusskanaler, slussportar, broar, fiskvandringsleder, promenadstråk och cykelbanor. Målet är att skapa bättre vattenreglering av Mälaren, mer plats för trafikanter och fler mötesplatser.
Projektbeskrivning
Ombyggnationen av Slussen är ett långvarigt och omfattande projekt. För att upprätthålla framkomligheten för både trafikanter och fotgängare genomförs arbetet i flera olika etapper. Rivning och nybyggnation genomförs både i vattnet och på land, sträckandes över områden från Gamla stan till Södermalm.

I uppdraget är DABs ansvar att montera tätskikt i byggdelarna för att skydda både betongen och dess armering. Om fukt och salter tränger ner i betongen kan armeringen börja rosta och betongen vittra sönder. Dessa skador förhindras genom noggrann applicering av tätskikt.

Hitta ditt närmaste kontor