Sege Park

Beställare: P-Malmö
Huvudentreprenör: Delad entreprenad där DAB tog DE 10, Gjutasfalt
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2021-2022
Uppdrag
Parkeringshuset i Sege Park är med sina innovativa klimatsmarta lösningar en förebild för framtidens parkeringshus. Byggnaden ska vara hela sex våningar högt med plats för drygt 600 bilar, ett cykelgarage samt en mobilitetspool där boende kan hyra bilar och cyklar. För att påverka klimatet så lite som möjligt byggs parkeringshuset i trä och taket förses med en stor solcellspark.

DAB har bidragit till hållbarhetstänket genom att återanvända spill från tätskiktsmattan som tillsatsmaterial i vår gjutasfalt samt krossa och återanvända gjutasfaltspill i nyproduktionen av asfalt.
Projektbeskrivning

  • Beta 6000 SA
  • Gjutasfalt PGJA

Hitta ditt närmaste kontor