Porslinsfabriken

Beställare: ?

Huvudentreprenör: PEAB

Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt av innergård

Utförandetid: – 2012

Objektsbeskrivning

I den gamla Porslinsfabriken i Göteborg, numera bostadsrätter, har DAB för PEABs räkning utfört ett tätskikt på innergården av totalt 5000 m².

Utförande och lösning

Tätskiktet är gjort enligt system B2B, dvs helsvetsad Beta-matta plus 10 mm mastix. 
Provtryckning av det färdiga tätskiktet gjordes med hjälp av 2 dm vatten ovanpå det lagda tätskiktet, vilket framgår av bilden.

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01