Parkeringshus, Borås

Beställare: AB Bostäder i Borås
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Reparation av fyra parkeringshus
Utförandetid: 2010 – 2013

Objektsbeskrivning

Renovering av fyra parkeringshus där skadorna, i första hand, omfattades av korroderad armering i bjälklag, balkar och nedre delar av pelarna. Frostskador förekom även i betongsargerna.

Utförande och lösning

Entreprenaderna omfattade betongreparation, tätskiktsarbete, avfärgning och målning. Utöver den genomgripande renoveringen monterades fasadpartier i perforerade täckplåtar på nya smidespelare. Genom att få bort mellanliggande väggar skapades en öppen planlösning inne i parkeringshusens däck. Portar och dörrar monterades i samband med installationen av nytt centralt passersystem.

  • Blästring, primning med Nyflow 20
  • Polymermodifierad Beta 4000, helsvetsad
  • 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 30 mm Beta H-list som täckts med plåt

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01