Parkeringsgarage

Beställare: Gårdstensbostäder
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Reparation av P-hus Gårdstens Centrum
Utförandetid: 2013-2016

Objektsbeskrivning
Problemet i parkeringshuset var i första hand kraftigt förhöjda kloridvärden i kombination med fukt och ojämn betongkvalitet. Skadorna bestod främst av korroderade armeringsjärn och spjälkad betong. Det fanns också kraftiga skador på pelare och väggar. 

Utförande och lösning
Entreprenaden omfattade rivning och nygjutning av två stycken parkeringsplan under Gårdstens centrum. Ytan var ca 6000 m².

Utöver gjutningen gjordes nya tätskikt/beläggningar, avvattningssystem, reparation av pelare och väggar samt ny belysning.

Arbetet pågick bland boende och pågående affärsverksamhet i ovanliggande butiker.

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER