Parkeringsgarage

Beställare: Gårdstensbostäder
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Reparation av P-hus Gårdstens Centrum
Utförandetid: 2013-2016
Uppdrag
Problemet i parkeringshuset var i första hand kraftigt förhöjda kloridvärden i kombination med fukt och ojämn betongkvalitet. Skadorna bestod främst av korroderade armeringsjärn och spjälkad betong. Det fanns också kraftiga skador på pelare och väggar.
Projektbeskrivning
Entreprenaden omfattade rivning och nygjutning av två stycken parkeringsplan under Gårdstens centrum. Ytan var ca 6000 m².

Utöver gjutningen gjordes nya tätskikt/beläggningar, avvattningssystem, reparation av pelare och väggar samt ny belysning.

Arbetet pågick bland boende och pågående affärsverksamhet i ovanliggande butiker.

Hitta ditt närmaste kontor