Parkeringsgarage Opalgatan, Tynnered

Beställare: Familjebostäder
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Ombyggnad och renovering av parkeringsgarage under gård.
Utförandetid: 2018–2021
Uppdrag
Ett garage på ca 10 500 m2 byggdes om till tre enskilda brandceller i klass EI60. Projektet styrdes i huvudsak av omfattande betongrenovering av bjälklag, balkar samt pelare. Till detta utfördes nytt ytskydd i garage samt utbyte av belysning, ventilationssystem, komplettering av brandskydd med brandgasventilation samt styrning av systemen. Nytt tätskikt ovansida av bjälklag tillika gård.
Projektbeskrivning
För att kunna maximera hyresgästers utnyttjande av parkeringen utförs projektet i tre etapper.
  • Ca 1200 m2 betongrenovering undersida bjälklag utförs genom att först vattenbila bort skadad betong. Betong lagas genom torrsprutning.
  • Delar av bjälklag rivs i sin helhet. Formas med Peri, armeras och gjutes.
  • Vattenbilning och gjutning av balkar.
  • Vattenbilning och gjutning av pelare. Täckande betongskikt ökas med 50 mm.
  • Ytskydd; på undersida bjälklag läggs först en cementbaserad slamma för att sedan målas med en karbonatiseringshämmande färg. Resterande ytor målas.
  • Utbyte av ventilation.
  • Utbyte av belysning.
  • Utbyte samt komplettering av brandskydd samt brandgasventilation.
  • Ombyggnation nedfarter.


Se bilder på före och efter utförandet här nedan.

Hitta ditt närmaste kontor