Ölandsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: NCC
Huvudsakligt uppdrag: Sprutapplicering av tätskiktsmembran
Utförandetid: 2009 – 2011

Objektsbeskrivning

DAB sprutapplicerade tätskiktsmembran på Ölandsbron.

Brons totala längd är 7825 lpm.

Utförande och lösning

NCC genomförde bortbilning av inre del av kantbalk, ny pågjutning inklusive integrerat katodiskt skydd. Rivning av asfalt och tätskikt ca 450 mm in i brobana från kantbalk ner till konstruktionsbetong.

DAB sprutapplicerade tätskiktsmembran 4 mm av typen Matacryl Machine (Metylmetaakrylat, MMA), applicerat i två lager (2 + 2 mm) ca 450 mm in i brobana (överlappar befintlig Mastix), samt ca 60 mm upp på kantbalk.

  • Sandblästring av yta
  • Primning med Matacryl Primer
  • Spackling av ojämnheter och svackor med Matacryl WL samt DAB-mix (blandning av filler och kvarts)
  • 1:a lagret: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine
  • Frånfallskil från kantbalk ut mot brobana med Matacryl WL Samt DAB-mix
  • 2:a lagret: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine. Membranet sandas upp med kvarts för att det skall bli en bättre vidhäftning mellan akrylatet och ovanpåliggande vägmassa
  • DAB utförde även fogning med N2 Fog efter att beläggningen utförts

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01