Nya Karolinska Solna

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)
Huvudentreprenör: Skanska Healthcare AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2012 – 2016

Objektsbeskrivning

Vid uppförandet av Nya Karolinska Solna byggdes även ett parkeringsdäck inom sjukhusområdet där DAB blev anlitade för byggnation av ytor. 

Utförande och lösning

Uppdraget omfattade tätskikt och beläggning i ramper och parkeringsytor i parkeringshuset. Arbetet omfattade även ett kraftfullt tätskikt av Asfaltsmastix, som till stora delar är återvinningsbart samt okomplicerat att riva och montera.

  • Primering med Beta M-primer
  • Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
  • Beläggningen piggvalsas i ramperna
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 40 mm Beta H-list
  • På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant
  • Dilatationsfogar inom p-däcket utförs med fogbrygga typ Migua

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER