Nya Karolinska Solna

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)
Huvudentreprenör: Skanska Healthcare AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2012 – 2016

Objektsbeskrivning

Vid uppförandet av Nya Karolinska Solna byggdes även ett parkeringsdäck inom sjukhusområdet där DAB blev anlitade för byggnation av ytor. Läs mer om projekteringen på Nya Karolinska Solnas hemsida.

Utförande och lösning

Uppdraget omfattade tätskikt och beläggning i ramper och parkeringsytor i parkeringshuset. Arbetet omfattade även ett kraftfullt tätskikt av Asfaltsmastix, som till stora delar är återvinningsbart samt okomplicerat att riva och montera.

  • Primering med Beta M-primer
  • Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
  • Beläggningen piggvalsas i ramperna
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 40 mm Beta H-list
  • På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant
  • Dilatationsfogar inom p-däcket utförs med fogbrygga typ Migua

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01