Mobilitetshuset Pralinen

Beställare: SEHED
Huvudentreprenör: Gävle parkeringsservice AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2021 – 2022
Uppdrag
I den nya stadsdelen Godisfabriken i Gävle har DAB varit med och utfört arbete på en yta av 14 000 m2. Uppdraget bestod av tätskikt och beläggning på parkeringsdäcken i det nya mobilitetshuset Pralinen.
Projektbeskrivning
  • Fallbetongsgjutning
  • Tätskiktsmembran med BETA 6000 SA
  • Gjutasfaltbeläggning

Hitta ditt närmaste kontor