Medicon Village

Beställare: LKP
Huvudentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2022
Uppdrag
Det nya mobilitetshuset Medicon Village i Lund innefattar 7+1 våningar och är helt självförsörjande tack vare den solcellsanläggning som täcker taket. Utöver 650 parkeringsplatser ska det också finnas en bilvårdstation där husets besökare kan vårda sina fordon och 60 laddboxar till eldrivna fordon, som förses med energi från solcellerna.

I parkeringshuset har DAB utfört tätskikts- och beläggningsarbetet på 14 325 m² samt ramper.
Projektbeskrivning

  • DABs system B2a (Beta tätskiktsmembran med gjutasfaltbeläggning, behandlad enligt kundens önskemål)

Hitta ditt närmaste kontor