Life City, Hagastaden

Beställare: Atrium Ljungberg
Huvudentreprenör: DAB
Huvudsakligt uppdrag: Anläggning, tätskikt och beläggning i parkeringshus
Utförandetid: 2020 – 2021
Uppdrag
Life City har fått ta plats mitt i Hagastaden och har som mål att bli den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma där. Byggnaden ska vara ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning och den uthyrbara ytan är 27 700 m². I detta stora projekt har DAB fått i förtroende att gjuta bjälklag och ramper i parkeringsgaraget samt förse dessa med tätskikt och beläggning.
Projektbeskrivning

  • Gjutning av bjälklag och ramper
  • Tätskikt bestående av tätskiktsmatta
  • Beläggning av gjutasfalt
I arbetet ingick även räckesarbeten och brandtätning mellan planen och mot övriga husstommen.

Bildkälla: Atrium Ljungberg

Hitta ditt närmaste kontor