Köpmannebro

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Byte av 344 meter kantbalk och räcke, samt 1650 m² tätskikt/beläggning
Utförandetid: 2013-03-11 – 2013-10-25

Objektsbeskrivning

Renovering av bro och svängspann, bristande kantbalk och räcke samt upprustning av samtligt stål. Halva bron stängdes av under pågående arbete som utfördes i två etapper, vår och höst 2013. Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd.

Utförande och lösning

Renoveringen omfattades av blästring och målning av samtliga stål. Byte av 344 meter kantbalk och räcke samt 1300 m² tätskikt och beläggning. Formning och gjutning av kantbalk utfördes av DABs formsystem Bridecare. Vattenfräsning och blästring gjordes även av betongytan.

  • Primering / försegling av betongfarbanan med Beta A-primer
  • Polymermodifierad bromatta typ Beta 6000 SA, helsvetsad
  • 50 mm PGJA som nytt skydds- och bindlager
  • Försegling av kantbalkar och broändar utfördes med Beta R-epoxi tix
  • Nytt slitlager utfördes med ABS 16

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01