Holbaekmotervejen M11

 Beställare: ?

Huvudentreprenör: Pihl’s och NCC

Huvudsakligt uppdrag: Fuktisolering av broarna

Utförandetid: 2010-2012 

Objektsbeskrivning

Fuktisolering på broarna på motorvägen Köpenhamn-Roskilde.

Projektet omfattade totalt ca 10 000 m² av typen IVA fuktisolering. 

Utförande och lösning

  • 10 000 m² av IVA fuktisolering
  • Två lager epoxy primer och två lager svetsade membranmattor
  • År 2011 färdigställdes Barslunds etapp
  • Våren 2012 färdigställdes sista etappen på Pihls och NCCs del av projektet

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01