Galleria Söder 

Beställare: Jefast Fastigheter

Huvudentreprenör: SKANSKA

Uppdrag: Utbyte av tätskikt och gjutasfaltbeläggning.
Gjutning av ny fallbetong samt ny isolering.
Montering av ståndskivor och utbyte av brunnar.

Utförandetid:  2016/06–2019/06

Objektsbeskrivning

Projektet omfattade totalrenovering av den gamla byggnaden Domus från 1960-talet i Helsingborg. Projektets slutmål var inflyttning och uppförande av nya restauranger och butiker. Taket på det tillhörande parkeringshuset resulterade i en helt ny biograf med nio salonger under drift av Filmstaden AB.

Utförande och lösning

Arbetet utfördes i etapper för att inte störa pågående verksamhet. DAB hade stor närvaro i projekteringsskedet då många lösningar behövdes projekteras i efterhand. Projektet visade även att stora delar av översta bjälklaget krävde att omarbetas. DAB utförde följde åtgärder:

  • Utbyte av tätskikt och gjutasfaltbeläggning.
  • Ny värmeisolering med XPS.
  • Gjutning av ny fallbetong på befintligt håldäck. Ovanpå lades DAB System B2A.
  • Övrig yta, som inte behövde isoleras, blästrade och belade med system B2A.
  • Montering av ståndskivor och utbyte av brunnar.

”DAB visar stor vilja att hjälpa till och bidra med lösningar. DAB bedriver ett ärligt och nära samarbete.”

–Andreas Andersson, SKANSKA

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER