Galleria SÖDER Helsingborg

Beställare: Jefast Fastigheter
Huvudentreprenör: SKANSKA
Huvudsakligt uppdrag: Utbyte av tätskikt och gjutasfaltbeläggning. Gjutning av ny fallbetong samt ny isolering. Montering av ståndskivor och utbyte av brunnar.
Utförandetid: 2016/06–2019/06
Uppdrag
Projektet omfattade totalrenovering av den gamla byggnaden Domus från 1960-talet i Helsingborg. Projektets slutmål var inflyttning och uppförande av nya restauranger och butiker. Taket på det tillhörande parkeringshuset resulterade i en helt ny biograf med nio salonger under drift av Filmstaden AB.
Projektbeskrivning
Arbetet utfördes i etapper för att inte störa pågående verksamhet. DAB hade stor närvaro i projekteringsskedet då många lösningar behövdes projekteras i efterhand. Projektet visade även att stora delar av översta bjälklaget krävde att omarbetas. DAB utförde följde åtgärder:
  • Utbyte av tätskikt och gjutasfaltbeläggning.
  • Ny värmeisolering med XPS.
  • Gjutning av ny fallbetong på befintligt håldäck. Ovanpå lades DAB System B2A.
  • Övrig yta, som inte behövde isoleras, blästrade och belade med system B2A.
  • Montering av ståndskivor och utbyte av brunnar.

”DAB visar stor vilja att hjälpa till och bidra med lösningar. DAB bedriver ett ärligt och nära samarbete.”
–Andreas Andersson, SKANSKA

Hitta ditt närmaste kontor