Friends Arena

Beställare: Arenabolaget i Solna KB
Huvudentreprenör: Peab Sverige AB
Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning av fastigheter tillhörande arenan
Utförandetid: 2012/01 – 2012/12

Objektsbeskrivning

Intill och runt om arenan har man byggt bostäder, parkeringshus, hotell m.m.

På dessa ytor (ca 30 000 m²) har DAB lagt tätskikt och skyddslager/beläggning.

Utförande och lösning
• Helsvetsad Beta 6000 SA samt 30 mm PGJA skyddslager. Dilatationsfogar utförs med fogmatta Migupren 
• Primning med bitumenlösning Nyflow 20
• Polymermodifierad Beta 6000 helsvetsad
• 30 mm PGJA som skyddslager
• Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 6000 SA
• Dilatationsfogar tätas med fogband. Migupren som klarar hetapplicerat tätskikt och har god rörelseförmåga samt bra vidhäftning för Beta 6000 SA
• I trappor till arenan (ca 2700 m²) utförs tätskiktet på lika sätt som ovan men skyddslagret byts ut till 10 mm Mastix
• Fogning i beläggning utföres med Beta N2 Fog

Visste du det här om Friends Arena?

Friends Arena är en av Nordens största, mest moderna och flexibla multifunktionella arenor. Arenan möter bland annat UEFA:s krav för att kunna arrangera Champions League och EM-slutspel. Vid fotbolls-arrangemang med UEFA-status har arenan 50 000 sittplatser och vid större konserter 65 000 åskådare.

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER