Emporia

Beställare: Steen & Ström Sverige AB
Huvudentreprenör: ?

Huvudsakligt uppdrag: Tätskikt och beläggning
Utförandetid: – 2012 

Objektsbeskrivning
Emporia består av tre våningar, fem olika torg, parkeringshus och parkeringsplatser i direkt anslutning. DAB genomförde tätskikt- och beläggningsarbete på ytor av totalt ca 65 000 m².

Utförande och lösning

  • Helsvetsad Beta 4000 SA samt 35-50 mm PGJA skyddslager 
  • Primning med Nyflow 20
  • Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad
  • 35-50 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
  • Beläggningen piggvalsas i ramperna
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 30 mm Beta H-list
  • På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant

Hitta ditt närmaste kontor

 

Region Norr

REGION NORR

Sågvägen 10
820 11 Vallsta
Telefon 010-330 99 01

Region Syd

Region Mellan

Region Öst

Region Väst

Admin & ledning

DANSK STØBEASFALT

SPESIALDEKKER

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01