Drottningholmsbron

Beställare: Copasa (Trafikverket)
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Kolfiberförstärka betongbron så att den kan breddas
Utförandetid: 2022 – 2025
Uppdrag
Projektet omfattar ca 6 000 m kolfiberstav som placeras i frästa spår och limmas fast med epoxi. Förstärkningen är en av de större kolfiberförstärkningarna som skett i Sverige. Arbetet är en del i Trafikverkets Förbifart Stockholm där Ekerövägen inkl. Drottningholmsbron samt Nockebybron (år 2030) breddas och förses med bättre gång- och cykelväg.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.
Projektbeskrivning
Förstärkningen utförs i tre etapper vilket innebär utmaningar för utförandet och trafik som ska samsas på bron under tiden arbetet pågår. Första etappen består av att förstärka ena sidan av bron med ca 2500m kolfilberstavar. Detta pågår till och med sommaren 2023. Arbetet inleds med att befintlig asfaltbetong och tätskikt samt befintlig kantbalk rivs. Därefter spacklas befintlig brobana/betongyta till tillräcklig ytjämnhet. Spår fräses i betongen och kolfiberstavar med längd om ca 3 m placeras med centrumavstånd 0,3 m. När DABs arbete är färdigställt i en etapp kommer Copasa gjuta ny kantbalk och färdigställa den sidan innan nästa etapp startar.

Etapp två består av att förstärka andra sidan av bron. Den sista etappen innefattar att förstärka centrumdelen av bron med ca 1000m kolfilberstavar.

  • 600 lpm kolfiberstav dimension 10×10 mm
  • 5 700 lpm kolfiberstav dimension 20×10 mm

Hitta ditt närmaste kontor