ÄLVSBORGSBRON

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Bl a byte av 1015 lpm kantbalk inklusive nya räcken. Ny skiljebalk 1826 lpm inklusive H4b räcke samt utbyte av övergångskonstruktioner.
Utförandetid: 2016-04-01 – 2016-09-30 samt 2017-04-01 – 2017-09-30. 

Översiktlig information om objektet

Arbetet ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen utförs etappvis och trafiken samsas i 5 filer under tiden arbetet pågår. I etapp 1 sommaren 2016 renoverar vi körfältet längst österut. Etapp 2 gäller körfältet längst västerut och görs sommaren 2017. Vid betong- och räckesarbetet använder vi Bridgecare-metoden där vi arbetar från en hängande ställning på bron. Läs mer om underhållsarbetet på Älvsborgsbron på Trafkikverkets hemsida.

I entreprenaden ingår:

• Utbyte av kantbalk på båda tillfartsbroarna
• Byte av kantbalksräcken inklusive hoppskydd
• Ny skiljebalk mellan kör- och GC-bana över hela bron inklusive nytt H4b räcke
• Utbyte av övergångskonstruktioner på hängspannet
• Isolerings- och beläggningsarbeten samt byte av grund- och ytavlopp

Visste du det här om Älvsbron?

Invigdes 8 november 1966. Totalkostnad 150 miljoner, varav 56 miljoner för bron. Varje dag använder ca 80 000 bilister bron. Den totala längden är 900,6 meter. Byggtiden var drygt fyra år. Höjden på pelarna är 107,6 meter Från början var den grå – numer mintgrön Det går åt 36 000 liter färg för att måla om den. Brons konstruktör är Sven Olof Asplund Se filmen från invigningen på svt.se. 
Faktakälla: svt.se/nyheter/lokalt/vast (Martin Grill)

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01