Älvsborgsbron – Nytt hoppräcke LS4 Hängspänn

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförandetid: 2018-03 – 2018-11
Uppdrag
Projektet avsåg utbyte av hoppräcke på hängspannet totalt 840 lpm samt förstärkning av underliggande smideskonstruktion. Huvuddelen av entreprenaden omfattade svetsarbeten, utförandeklass EXC3 på bro i vägtrafikmiljö. Trafikavstängningar under hela entreprenaden.
Visste du...
Invigdes 8 november 1966. Totalkostnad 150 miljoner, varav 56 miljoner för bron. Varje dag använder ca 80 000 bilister bron. Den totala längden är 900,6 meter. Byggtiden var drygt fyra år. Höjden på pelarna är 107,6 meter. Från början var den grå – numera mintgrön. Det går åt 36 000 liter färg för att måla om den. Brons konstruktör är Sven Olof Asplund. Se filmen från invigningen på svt.se.
Faktakälla: svt.se/nyheter/lokalt/vast (Martin Grill)

Hitta ditt närmaste kontor