Älvsborgsbron – etapp 3,4 och 5

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Utförandeentreprenad
Utförandetid: 2019, 2020 och 2021
Uppdrag
Projektet avsåg utförande av omfattande underhåll på Älvsborgsbron i Göteborg. Arbetena utfördes i 3 etapper/huvuddelar under åren 2019, 2020 och 2021. Etapp 2019 omfattade även förberedande arbeten i etapp 0. Alla arbeten utfördes i 3-skift under alla dagar i veckan under perioden maj till och med augusti varje år.
Projektbeskrivning
Förberedande entreprenad i etapp 0. Rivning av mittbarriär samt bl.a. byte av fingerfogselement. Utförandeklass EXC3 på bro i vägtrafikmiljö. Trafikavstängningar under hela entreprenaden.

Etapp 3, 4 och 5: Omfattande rivning med vattenbilning samt betongrenoveringar över hela bron. Utbyte och komplettering av övergångskonstruktioner (Maurer) och beläggningsfogar (Mageba). Borttagning samt komplettering av ytavlopp, grundavlopp samt diverse målningsarbeten. Nytt tätskikt och beläggning på K1, K2 och K3 söder och norrgående filer. Ny mittavskiljare och H2B räcke samt ny kanalisation för belysning. Trafikavstängningar under hela entreprenaden.

Hitta ditt närmaste kontor