Om oss

Vi nöjer oss inte med att vara ett av Skandinaviens ledande företag inom betong, gjutasfalt och tätskikt. Vi arbetar ständigt för att ta fram ännu bättre material, säkrare metoder och mer kostnadseffektiva system för både nybyggnation och reparationer.

DAB:s arbete präglas av innovation, trovärdighet och etik. Våra uppdragsgivare finns inom fastighet, infrastruktur, industri och energi. Som innovativ och pålitlig partner arbetar vi ständigt med att utveckla material, arbetsmetoder och system inom betong, gjutasfalt och tätskikt. Det förhållningssättet tar vi med oss in i varje projekt, oavsett om du bygger ett parkeringsdäck för tusentals bilar eller ska lägga ett tåligt och halkfritt stallgolv.

DAB Group AB startade 1986 som entreprenör inom tätskiktsarbeten på broar och parkeringsanläggningar i Göteborg med omnejd. Genom samarbeten, förvärv och nyetableringar har vi vuxit till att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfalt och betongrenovering. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark och Norge, med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Stockholm, Arbrå, Helsingborg, Oslo och Roskilde.

DAB Group AB ingår i DAB Holding AB och äger också företagen Dansk Støbeastfalt Aps samt norska Spesialdekker AS. DAB har även två asfaltverk i Kungälv och Roskilde som båda är specialiserade på tillverkning av gjutasfalt och övriga specialmassor.

10

Affärsidé
DAB ska vara den perfekta partnern och det ledande bolaget inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Vårt arbete präglas av innovation, trovärdighet och ett sympatiskt agerande.

worker

Bolag
DAB Group AB startade 1986 under namnet DAB Domiflex AB och drev från början tätskiktsentreprenader på broar och parkeringsanläggningar i Göteborg med omnejd, med hjälp av kontrakterade underentreprenörer. Via kompanjonskap, nyanställningar, nyetableringar och förvärv har företaget vuxit till att bli en av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfalt och betongrenoveringar. Företagets mål är att vara den perfekta partnern inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Etableringar finns i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Göteborg med regionkontor i Stockholm, Högby, Arbrå, Helsingborg, Oslo och Roskilde. DAB Group AB ingår i DAB Holding AB och äger även företagen CBS Bygg och Anläggningsservice AB, Dansk Støbeastfalt Aps samt 51 % i  norska Specialdekker AS. Två asfaltverk ägs idag som är specialiserade på tillverkning av gjutasfalt i Kungälv och Roskilde, Danmark.

 

Styrelse
Styrelsen i DAB Holding AB och DAB Group AB består av sex personer – en ordförande och fem ledamöter, varav fyra är verksamma i bolaget.

Marek Zdrojewski
Ordförande
Advokat på Advokatfirman Glimstedt i Göteborg

Mikael Kinnmark 
Ledamot
VD
Delägare, anställd sedan 1992

Kjell Hillerding
Ledamot
Företagskonsult

Nikolaj Mansfeldt
Ledamot
Regionsansvarig Syd
Delägare, anställd sedan 1993

Konstantin Mansfeldt
Ledamot
Regionsansvarig Danmark och VD Dansk stöbeasfalt
Delägare, anställd sedan 1992

 

Organisation