Om dab

DAB är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongrenoveringar på broar, p-däck samt andra betongkonstruktioner.

Vi har drygt 200 medarbetare och utför arbeten i hela Sverige samt i Danmark och Norge. Våra kontor finns i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Örebro, Arbrå, Köpenhamn och Oslo. Vår totala omsättning är ca 510 miljoner kronor.

Vår affärsidé beskriver oss på ett bra sätt: ”DAB ska vara den perfekta partnern och det ledande bolaget inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Vårt arbete präglas av innovation, trovärdighet och ett sympatiskt agerande.”

Som innovativ och pålitlig partner arbetar vi ständigt med att utveckla material, arbetsmetoder och system inom betong, gjutasfalt och tätskikt. Det förhållningssättet tar vi med oss in i varje projekt, oavsett om vi bygger en bro, ett parkeringsdäck för tusentals bilar eller ska lägga ett tåligt och halkfritt stallgolv.

Vår historia
DAB Group AB startade 1986 under namnet DAB Domiflex AB och drev från början tätskiktsentreprenader på broar och parkeringsanläggningar i Göteborg med omnejd, med hjälp av kontrakterade underentreprenörer.

Genom samarbeten, förvärv och nyetableringar har vi sedan vuxit till att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfalt och betongrenovering. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark och Norge, med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Örebro, Arbrå, Köpenhamn och Oslo.

Våra bolag
DAB Group AB, med huvudkontor i Göteborg, ingår i DAB Holding AB och äger också företagen Dansk Støbeastfalt Aps samt norska Spesialdekker AS.

DAB har även två asfaltverk i Kungälv och Roskilde som båda är specialiserade på tillverkning av gjutasfalt och övriga specialmassor.

Åsa Pahne
VD

Organisation och styrelse
Styrelsen i DAB Holding AB och DAB Group AB består av sex personer – en ordförande och fem ledamöter, varav tre är verksamma i bolaget.

Marek Zdrojewski
Ordförande
Advokat på Advokatfirman Glimstedt i Göteborg

Mikael Kinnmark
Ledamot
Delägare, anställd sedan 1992

Nikolaj Mansfeldt
Ledamot
Regionsansvarig Syd
Delägare, anställd sedan 1993

Konstantin Mansfeldt
Ledamot
Regionsansvarig Danmark och VD Dansk Støbeastfalt
Delägare, anställd sedan 1992

Per Englund
Affärsutvecklingskonsult

Peter Humble
Ledningspartner & konsult