Logotyper, grafisk manual

Det är viktigt att bibehålla utseendet på vår logotyp och att den alltid används enligt vår grafiska manual. Nedan hittar du våra logotyper i de typer av filformat du behöver samt vår grafiska manual.

Grafisk profil
Utseendet på vår logotyp får inte ändras och logon ska alltid användas enligt vår logobeskrivning i den grafiska manualen. En felaktig användning förstör vår företagsprofil och kan orsaka problem när det gäller varumärkesskydd och upphovsrätt. Använd alltid de elektroniska originalen för en god återgivning.