För leverantörer

Vi vill betala i tid.

Leverantörsfakturor
För att inte riskera att dina fakturor fördröjs pga av saknade uppgifter ber vi dig kontrollera att uppgifterna enligt nedan är korrekta.

Ställ fakturan till:
DAB Group AB, Stampgatan 15, 416 64 Göteborg, Sverige (organisationsnummer SE556485-2159)
Märk fakturan med vårt korrekta projektnummer på 8 siffror,
t ex 10315xxx
Om du mailar fakturan är adressen invoice@dabgroup.se

Omvänd skattskyldighet i samband med byggtjänster
Eftersom vi är ett bygg- och anläggningsföretag gäller omvänd skattskyldighet i samband med byggtjänster. Då gäller utöver ovanstående också följande: Märk fakturan med texten ”För denna faktura gäller omvänd betalningsskyldighet” samt vårt organisationsnummer SE556485-2159
Fakturan ska inte momsas

galler