RÄTT SKA VARA RÄTT

Självklart vill vi ha goda affärsrelationer med våra leverantörer och vi tror att vi kommer långt på tydlig kommunikation.

För att inte riskera att betalning av dina fakturor försenas på grund av felaktiga eller saknade uppgifter ber vi dig att följa nedan specifikation.

Tack på förhand!

 RÄTT SKA VARA RÄTT

Självklart vill vi ha goda affärsrelationer med våra leverantörer och vi tror att vi kommer långt på tydlig kommunikation.

För att inte riskera att betalning av dina fakturor försenas på grund av felaktiga eller saknade uppgifter ber vi dig att följa nedan specifikation.

Tack på förhand!

Leverantörsinformation

 

Att fakturera DAB

Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Då vi vill att du som leverantör ska få betalt i i tid och på ett säkert sätt så finns det två olika alternativ att välja mellan för att skicka dina fakturor elektroniskt till DAB Group.

E-Faktura via fil

Är ni en återkommande leverantör till oss och har ett affärssystem för elektronisk fakturering så är EDI fakturering (e-faktura via fil) den bästa lösningen.

Registrering om att sända E-fakturor till DAB

Faktura via Epost (PDF)

Maila fakturan till invoice@dabgroup.se

DAB:s allmänna krav vid fakturering

Nedanstående krav gäller i de fall inget annat avtalats.

- DAB betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att den är korrekt utställd

- Utöver skatteverkets regler har DAB krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Se nedan under rubrik "Märkning av fakturor"

- DAB tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k "factoring"

- Leverantörer måste vara godkända för F-skatt

 


DAB jobbar ständigt på att förbättra vår arbetsmiljö och minska miljöpåverkan, läs mer om detta nedan.


Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

 

 

Märkning av fakturor

Fakturor som skickas till DAB Group ska innehålla en del obligatoriska uppgifter.

De fakturor som inte tar hänsyn till dessa uppgifter eller reglerna kring omvänd moms kommer att returneras.

– Bolagsnamn

Ange fullständigt bolagsnamn med adress:

DAB Group AB, Stampgatan 15, 416 64 Göteborg (organisationsnummer 556485-2159).

– Kodsträng

Består utav ett projektnummer på 8 siffror, ex 30118xxx

– Omvänd moms

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges VAT-nummer (SE556485215901) för DAB Group, och i text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se

– Kontaktperson hos DAB

Fullständigt namn till kontaktperson hos DAB Group.

– Kontaktperson hos leverantör

Fullständigt namn och e-postadress till kontaktperson gällande fakturering hos leverantör.

DAB GROUP AB

Stampgatan 15
416 64 Göteborg
Sverige

Tel: 010-330 99 01