RÄTT SKA VARA RÄTT

Självklart vill vi ha goda affärsrelationer med våra leverantörer och vi tror att vi kommer långt på tydlig kommunikation.

För att inte riskera att betalning av dina fakturor försenas på grund av felaktiga eller saknade uppgifter ber vi dig att följa nedan specifikation.

Tack på förhand!

Leverantörsinformation

Att fakturera DAB
Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Då vi vill att du som leverantör ska få betalt i i tid och på ett säkert sätt så finns det två olika alternativ att välja mellan för att skicka dina fakturor elektroniskt till DAB Group.

Rutin för att sända e-fakturor till DAB

E-faktura via fil
Är ni en återkommande leverantör till oss och har ett affärssystem för elektronisk fakturering så är EDI fakturering (e-faktura via fil) den bästa lösningen.

Faktura via e-post (PDF)
Maila fakturan till invoice@dabgroup.se

DAB:s allmänna krav vid fakturering
Nedanstående krav gäller i de fall inget annat avtalats.

– DAB betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att den är korrekt utställd

– Utöver skatteverkets regler har DAB krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Se under rubrik ”Märkning av fakturor”

– Vi godkänner endast samlingsfakturor per projekt.

–  Vi godkänner inte leverantörsfakturor med både omvänd skattskyldighet och övrig moms.

–  Leverantörer måste vara godkända för F-skatt.

–  När PDF-fakturor skickas, får inte brödtext eller logotyper bifogas i mejlet.

–  Bilagan ska finnas med i fakturadokumentet, ej separat.

DAB jobbar ständigt på att förbättra vår arbetsmiljö och minska miljöpåverkan, läs mer om detta nedan.

Märkning av fakturor

Fakturor som skickas till DAB Group ska innehålla obligatoriska uppgifter enligt punkterna nedan.

De fakturor som inte tar hänsyn till dessa uppgifter samt reglerna kring omvänd moms kommer att returneras.

– Fullständigt bolagsnamn och adress (DAB Group AB, Ringögatan 12, 417 07 Göteborg, org. nr 556485-2159).

– Kodsträng, bestående av projektnummer 8-14 siffror.

Kodsträngen ska stå i rutan ”Er e-fakturareferens”. I samma ruta får varken projektets namn eller några andra tecken finnas med.

– Omvänd moms

I de fall fakturan omfattas av omvänd skattskyldighet måste VAT-nummer (SE556485215901) för DAB Group anges på fakturan samt i text i form av ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se

Märkning av fakturor utan projektnummer

Fakturor utan projektnummer endast i överenskommelse med beställaren.

– Kontaktpersons fullständiga namn samt regionskod inom DAB Group ska finnas i ”Er referens”, i formen ”XX Förnamn Efternamn”.

– Era kontaktuppgifter till referenspersonen.