Region Öst

Kontor
Stockholm
DAB Group AB, Box 611
169 26 Solna, Sverige
Besöksadress: Dalvägen 8,
169 56 Solna, Sverige
Telefon 010-330 99 01

Lager
DAB Group AB, Lager, Förrådsgränd 5,
162 50 Vällingby, Sverige