Asfaltsverk Kungälv, Region Väst

Kontor
Asfaltverk Kungälv, Skälebräcke 155
442 49 Kungälv, Sverige
Telefon 010-205 14 70

Axel-F_2017

Kvalitets- & Lab. ansvarig
Axel Fogelgren
070-967 88 00

Maskinist
010-205 14 70