Admin och ledning

DAB Group AB
Stampgatan 15, vån 6
416 64 Göteborg, Sverige
Telefon 010-330 99 01

m_kinnmark

VD, med placering i Region Öst

+4670-967 88 30

henrik-l

Marknadskoordinator

070-984 57 91

Katarina Johansson_web

Leverantörsfakturor

070-984 59 25

annika-b

Kundfakturor, försäkringar

070-984 72 86

monica_johansson

Ansvarig KMA,
Webmaster

070-967 88 42