INNOVATION

Innovation kommer utav latinets ”innovare” som betyder ”förnya”. Att skapa innovationer som utvecklar både DAB som företag och vårt samhälle är viktigt för oss. Därför jobbar vi efter detta varje dag.

Samhällsnyttan

För oss handlar innovation om att, genom nya idéer, skapa kreativa, förbättrade lösningar samt teknisk utveckling av produkter, system och tjänster som ingår inom våra verksamhetsområden.

Många av de forsknings- och utvecklingsprojekt vi driver och deltar i påverkar hela branschen men även utvecklingen av samhället i stort.

Forskning och utveckling

Sedan DAB startades har forskning och utveckling varit en viktig del av vår verksamhet. Flertalet av de FoU projekt vi deltar i sker i samarbete med universitet och högskolor, leverantörer, Vinnova, RISE, branschaktörer, SBUF, intresseorganisationer inom Sverige och Europa samt offentlig sektor m.fl.

Vi är och har under åren varit med och utvecklat nya metoder och material som senare blivit standard och ingår i AMA samt Trafikverkets kravdokument.

Några exempel på detta är vårt arbete med Bridgecare, DAB Greenline och våra material under varumärket BETA.