TÄTSKIKT & BELÄGGNING

DAB är Nordens ledande aktör inom tätskikt och beläggning med flera unika lösningar som fyller de krav och behov som ställs inom entreprenadverksamheten. Med marknadsledande metoder och anpassade material erbjuder vi expertis inom alla typer av konstruktioner, nya som gamla.

 

Formar lösningar med innovativa metoder

Inom detta affärsområde utför vi tätskikts- samt beläggningsarbeten på de flesta typer av konstruktioner, nya som gamla.
Vi utför arbete med broar, tunnlar, parkeringsdäck, garage, kraftverksdammar, hamnar, gårdsbjälklag, terrasser, tak, industrigolv, inomhusgolv, terazzogolv och cisterner.

Vi har lång erfarenhet av dessa jobb, vilket innebär att vår kunskap kommer väl till pass när vi genomför våra uppdrag – alltid i nära samarbete med kunden.
Vi är och har under åren varit med och utvecklat nya metoder och material som senare blivit standard och ingår i AMA samt Trafikverkets kravdokument.

DAB innehar även sedan 2018 ordförandeposten i den internationella gjutasfalt föreningen ”International Mastic Asphalt Association, IMAA” med säte i Bern, Schweiz.

Vi arbetar med de flesta olika typer av material som är avsedda för applicering på betong, stål och träkonstruktioner. Söker du ett tätskikt med goda köldegenskaper, spricköverbryggande förmåga och skarvbrottböjning eller kanske ett lättskött isolerande skikt med estetiskt tilltalande yta? DAB har flera unika system som uppfyller dessa krav.

Vår verksamhet är organiserad i fyra geografiska regioner; syd, väst, öst och norr.  För vissa specialiserade produktområden utför vi även arbeten i Danmark och Norge, genom DSA och Spesialdekker. Viss entreprenadverksamhet bedrivs även i Polen och Finland.

Vid för bolaget större entreprenader sker samarbeten över regions- och landsgränserna, främst för projektstyrning och utbyte av kompetens.  Detta bidrar också till en gemensam utveckling och kunskapsbank för framtida större och komplexa entreprenader.

Vi på DAB är stolta över att vi medverkat vid några av Sveriges största entreprenader: Öresundsbron, Ölandsbron, Älvsborgsbron, Sundsvallsbron, Höga Kustenbron, Essingeleden, Norra Länken, Södra Länken, Friends Arena, Mall of Scandinavia, Emporia, Förbifart Uppsala, Nya Karolinska, Botniabanan med flera.