BRIDGECARE

Innovativ byggnadsställning för broreparationer.

 BRIDGECARE

Innovativ byggnadsställning för broreparationer.

Bridgecare

Bridgecare by Moldtech är en revolutionerande lösning för underhåll av brokantbalkar. Byggnadsställningen underlättar vid broreparationer, minskar reparations- och materialkostnader och sparar tid.

Istället för att bygga ställningar på traditionellt vis erbjuder Bridgecare en effektiv, säker och hållbar metod för underhåll av kantbalkar. Broreparationer kan genomföras på betydligt kortare tid, vilket ger såväl lägre trafikantkostnader som koldioxidutsläpp, samtidigt som arbetsförhållandena blir bättre.

Bridgecare system

 Good for bridges, good for business

SPESIALDEKKER

Haugerveien 7
1480 Slattum, Norge
Tel: 010-330 99 01
+47 473 61 003
post@spesialdekker.no