PRODUKTER & TJÄNSTER

Med mångårig erfarenhet i branschen och egen utveckling och produktion av produkter, kan vi på DAB rekommendera det som bäst lämpar sig för ert projekt – och dessutom garantera säkra leveranser. Det gör oss till en komplett och trygg partner. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

 

Utvecklar och tillverkar för högsta kvalitet

DAB utvecklar och levererar tätskiktsprodukter, gjutasfalt, uthyrning av maskiner och dessutom byggsystemet ”Bridgecare”.

Inom detta område arbetar vi även med återvinning, samt utvecklar material och system för att hitta hållbara lösningar som skapar mervärden och trygghet för framtiden.

Verksamheten är organiserad i tre geografiska regioner; syd, väst och öst och, för de specialiserade produktområdena, även i Danmark med DSA.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Greenline

All verksamhet påverkar vår gemensamma miljö. Därför strävar vi ständigt för att minska all negativ miljöpåverkan. Detta gör vi genom att följa och helst överträffa miljölagstiftningen, men även genom att ta fram produkter med lång teknisk livslängd. Vi utvecklar också produkter som innehåller återvinningsmaterial för att minska vår resursförbrukning. I det här arbetet vill vi engagera både våra kunder och partners. Miljön berör oss alla. DAB Greenline är ett steg i våra ansträngningar att minimera våra produkters miljöpåverkan.

Asfaltsbaserade tätskikt, godkända enligt BASTA

Våra asfaltsbaserade tätskiktssystem är godkända enligt BASTAs Egenskapskriterier. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Syftet med BASTA är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Hjärtat i systemet är Egenskapskriterierna. De bygger på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH med fokus på utfasning av de allra farligaste ämnena. Läs mer om BASTA här.

Teknisk beskrivning

Bridgecare

Bridgecare by Moldtech är en revolutionerande lösning för underhåll av brokantbalkar. Byggnadsställningen underlättar vid broreparationer, minskar reparations- och materialkostnader och sparar tid.

Istället för att bygga ställningar på traditionellt vis erbjuder Bridgecare en effektiv, säker och hållbar metod för underhåll av kantbalkar. Broreparationer kan genomföras på betydligt kortare tid, vilket ger såväl lägre trafikantkostnader som koldioxidutsläpp, samtidigt som arbetsförhållandena blir bättre.

Bridgecare system

Två asfaltverk med ambitioner

Med vårt asfaltverk i Kungälv förser vi inte bara Väst- och Sydsverige med asfalt och gjutasfalt, utan även vårt norska bolag Spesialdekker. Från Roskildeverket levererar vi inte bara till danska marknaden utan också till Sydsverige vid behov. Våra asfaltverk är specialbyggda för att kunna leverera samtliga på marknaden förekommande gjutasfaltmassor, även de specialmassor som det norska Vegvesendet kräver.

Säker kvalitet

Då vi både har utveckling i eget laboratorium och tillverkning kan vi ta fram nya produkter och garantera säkra leveranser med hög kvalitet. Alla våra asfalt- och gjutasfaltmassor tillverkas enligt Europastandard och uppfyller Trafikverkets, Veidirektoratet och Vejvesendets krav.

EG-certifierad verksamhet

Vårt laboratorium är ackrediterat och vår tillverkning är EG-certifierad. Det innebär att våra testdata är korrekt och att våra produkter uppfyller de gemensamma krav som EU har fastställt. Ett ackrediterat laboratorium gör det möjligt för oss att utveckla nya produkter, till nytta för både våra kunder och för vår gemensamma miljö.

 

Tätskiktsprodukter

Asfaltmastix PMB

Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 EG-intyg (DAB Greenline)
 Byggvarubedömningen (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 EPD Mastix (DAB Greenline)

Beta 4000 SA

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser m.m. Används i kombination med gjutasfalt. Produkten är CE-märkt enligt EN 13969.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Beta 6000 SA

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av broar, parkeringsdäck, terrasser m.m. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14695.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Verifikat (DAB Greenline)
 Byggvarubedömningen (DAB Greenline)

Beta A-primer

En härdplast avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Beta B-primer

En snabbtorkande bitumenprimer godkänd ihop med Beta 6000 SA. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Beta E-primer

En epoxi avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav. 

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Beta M-primer

En bitumen/gummibaserad primer med höga elastiska egenskaper. Beta M-Primer är avsedd att användas som primer under Beta 4000 SA eller Beta 6000 SA, för att förbättra vidhäftning mellan underlag och membran.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Produktinformation (DAB Greenline)
 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Säkerhetsblad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Beta H-list

Polymermodifierad bitumenlist för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare m.m i parkeringshus.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Säkerhetsblad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

 

Beta N2-fog

En högelastisk SBS modifierad bitumenfogmassa avsedd för fogar på flygfält, broar samt rörelsefogar på p-däck m.m. Uppfyller Trafikverkets krav och är CE-märkt enligt EN 14188-1 typ N2.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Produktdatablad (DAB Greenline)
 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Verifikat (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)

Beta R-epoxi tix

En pigmenterad tixotrop epoxi avsedd för försegling av tätskikt och gjutskarvar m.m. Uppfyller Trafikverkets krav.

Produkten är bedömd i Sunda Hus.

Beta R-epoxiprimer för stål

En epoxi avsedd för försegling av stålytor före isolering med Beta SBM. Uppfyller Trafikverkets krav.

Beta SBM – Steel Bridge Membrane

Vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av stålbroar. Godkänd enligt Bronorm.

 Prestandadeklaration (DAB Greenline)
 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)

Beta-spackel

Används tillsammans med våra isoleringsmattor för att snabbt avjämna mindre ojämnheter i underlaget.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
 Byggvarubedömning (DAB Greenline)
 EPD Asfaltspackel (DAB Greenline)

PGJA / Daboleum

Varmblandad gjutasfaltmassa avsedd som vattentätt skydds-, bind- och slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Används med fördel i kombination med isoleringsmatta (system B2A). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)
 EG-intyg (DAB Greenline)
 Byggvarudeklaration (DAB Greenline)
Byggvarubedömning (DAB Greenline)
 EPD Gjutasfalt (DAB Greenline)

Daboleum Colour

Varmblandad genomfärgad gjutasfaltmassa tillverkad på transparant bitumen. Används som vattentätt slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Kombineras med tätskikt på betongkonstruktioner.

Kan fås i olika kulörer.

Produkten är listad i Svanens husproduktportal.
Produkten är bedömd i Sunda Hus.

 Säkerhetsdatablad (DAB Greenline)