Gjutasfalt & asfaltsprodukter

Med egen utveckling och tillverkning kan vi både ta fram nya produkter och garantera säkra leveranser.

 

Två asfaltverk med ambitioner

Med vårt asfaltverk i Kungälv förser vi inte bara Väst- och Sydsverige med asfalt och gjutasfalt, utan även vårt norska bolag Spesialdekker.
Från Roskildeverket levererar vi inte bara till danska marknaden utan också till Sydsverige vid behov. Våra asfaltverk är specialbyggda för att kunna leverera samtliga på marknaden förekommande gjutasfaltmassor, även de specialmassor som det norska Vegvesendet kräver.

Säker kvalitet

Då vi både har utveckling i eget laboratorium och tillverkning kan vi ta fram nya produkter och garantera säkra leveranser med hög kvalitet.

Alla våra asfalt- och gjutasfaltmassor tillverkas enligt Europastandard och uppfyller Trafikverkets, Veidirektoratet och Vejvesendets krav.

EG-certifierad verksamhet

Vårt laboratorium är ackrediterat och vår tillverkning är EG-certifierad. Det innebär att våra testdata är korrekt och att våra produkter uppfyller de gemensamma krav som EU har fastställt. Ett ackrediterat laboratorium gör det möjligt för oss att utveckla nya produkter, till nytta för både våra kunder och för vår gemensamma miljö.