BYGG & FASTIGHET

DAB har lång erfarenhet av ombyggnadsprojekt och tillbyggnadsarbeten. Vi möjliggör en långsiktig och kostnadseffektiv lösning för såväl offentliga som kommersiella och privata fastigheter. Vi levererar en trygg helhetslösning för kunden, oavsett storlek på projekt.

Optimerar byggnationer och förlänger hållbarheten

Vi arbetar idag till största del med renoverings- samt om- och tillbyggnationer av gårdsbjälklag, terrasser och plana tak.
Ibland består uppdraget av ett totalåtagande där vi ansvarar för hela processen, eller som underentreprenör där kunden väljer att använda vår spetskompetens till vissa moment.

DAB har lång erfarenhet av dessa jobb vilket innebär att vår kunskap kommer väl till pass när vi genomför våra uppdrag, stora som små – alltid i nära samarbete med kunden.

Vid ombyggnadsprojekt uppstår ibland tekniska svårigheter vilket är en stor utmaning för oss. Då är det vårt jobb att se möjligheterna och hitta hållbara lösningar som skapar mervärden och trygghet för våra kunder framöver.

För att möta dagens alla typer av miljöcertifieringar på marknaden arbetar DAB aktivt med ”DAB Greenline”. DAB Greenline är ett steg i våra ansträngningar att minimera våra produkters miljöpåverkan.

Vår verksamhet är organiserad i fyra geografiska regioner; syd, väst, öst och norr.  För vissa specialiserade produktområden utför vi även arbeten i Danmark och Norge, genom DSA och Spesialdekker.