Anläggning

DAB:s samlade erfarenhet och expertis av att bygga infrastruktur gör det möjligt att utforma morgondagens behov. Vi erbjuder både nybyggnation och reparationer av betongkonstruktioner som exempelvis broar, tunnlar och kraftverksdammar.

Underhåller och bygger för framtiden

DAB arbetar med både nybyggnation och reparationer av betongkonstruktioner. I många fall består uppdraget av ett totalåtagande med ansvar för hela processen, andra kunder väljer att använda vår kompetens till ett enskilt eller särskilt komplicerat moment. Vi utför nybyggnad av bland annat broar, stödmurar och vattenkraftverk.

Bland våra anläggningsuppdrag utför vi framför allt arbeten med kraftverksdammar, broar, parkeringsdäck, garage, tunnlar och hamnar. Inom detta område tillhandahåller vi även underhåll av statligt och kommunalt ägda anläggningar via olika typer av ramavtal.

Vår verksamhet är organiserad i fyra geografiska regioner; syd, väst, öst och norr. För vissa specialiserade produktområden utför vi även arbeten i Danmark och Norge, genom DSA och Spesialdekker.

Vid för bolaget större entreprenader sker samarbeten över regions- och landsgränserna, främst för projektstyrning och utbyte av kompetens. Detta bidrar också till en gemensam utveckling och kunskapsbank för framtida större och komplexa entreprenader.