World of Volvo

Client: Göteborgs stads Parkering AB
Main contractor: Bra Bygg AB
Main works: Tätskikt samt färgad gjutasfalt
Project dates: 2022–2023
General information about the project
Behovet av parkering i närheten av Liseberg är stort och förväntas intensifieras ytterligare i takt med att området fortsätter växa, med bland annat hotell, vattenpark och World of Volvo. För att möta denna ökande efterfråga har Göteborg Stads Parkering beslutat att uppföra ett imponerande stort parkeringshus i området. Med sina 43 000 m2 och 1 550 parkeringsplatser, fördelade på fem våningar blir byggnaden Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus.

Läs mer hos Göteborg Stads Parkering
The contract included:
Projektet byggs enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold samt Well, med lösningar som minskar energiförbrukningen och förbättrar välbefinnandet för de som vistas i byggnaden.
  • Tätskikt med Beta 4000 SA för vattentäthet
  • Grå gjutasfaltbeläggning på samtliga plan och ramper, omfattar 30 000 m2

Find your nearest branch